Úvod|O Klube balónového lietania|Kontakt
Aktuálne počasie
  Bratislava 4m/s 10 °C  
  Skalica 4m/s 11 °C  
  Trnava 5m/s 10 °C  
  Piešťany 2m/s 10 °C  
  Trenčín 1m/s 9 °C  
  Prievidza 1m/s 10 °C  
  Nitra 4m/s 13 °C  
  Komárno 4m/s 13 °C  
  Zvolen 2m/s 8 °C  
  Rožňava 1m/s 11 °C  
  Poprad 2m/s 8 °C  
  Košice 3m/s 12 °C  
  Snina 1m/s 14 °C  

KÚPA VLASTNÉHO HORÚCO-VZDUŠNÉHO BALÓNA

Výhodou kúpi vlastného horúco-vzdušného balóna je, že po zakúpení sa stáva vlastníctvom zákazníka a tým sa na reklamu môže využiť celková plocha obalu, resp. obal je šitý na mieru, podľa požiadaviek zákazníka. Možnosť využitia závisí od vlastníka, resp. od zmluvy uzatvorenej medzi vlastníkom a pilotom Klubu balónového lietania. V zmluve môže byť zakotvený kalendár plánovaných letov, zaistenie profesionálnej posádky, starostlivosť o uskladnenie, odbornú údržbu, poistenie a zákonné poplatky, ako aj prípadný prenájom ďalšej techniky spojenej s lietaním.

Životnosť balóna je minimálne 10 rokov (t.j. približne 500 letových hodín).

Výber druhu balóna závisí od predpokladu využívania horúco-vzdušného balóna.

V prípade spoločnosti, ktorá sa prezentuje aj v zahraničí, sa odporúča menší - športový balón. Tento typ sa dá využiť na lety balónom (počas jedného letu odvezie maximálne 2 osoby okrem pilota), na reklamné akcie, na firemné prezentácie, ako aj na ukotvené lety. Výhodou je, že balón sa dá využiť i na športové účely. Na základe dohody s pilotom, reprezentuje pod firemným logom Slovenskú republiku na rôznych medzinárodných súťažiach, čím zároveň robí reklamu spoločnosti i v iných krajinách než na Slovensku. Prvotná investícia do športového typu balóna je finančne menej náročná než investícia do väčšieho balóna a zároveň jeho využitie je všestrannejšie.

Kúpu väčšieho horúco-vzdušného balóna sa odporúča v prípade, že zákazník chce využívať balón hlavne na lety balónom s reklamným účelom. Podľa požiadavky zákazníka sa dá zhotoviť balón pre 4 až 7 osôb. Čím väčší je balón, tým väčšiu reklamnú plochu poskytuje. Nie je vhodný na ukotvené lety a nedá sa využiť ani na športové účely vzhľadom na svoju veľkosť, ktorá nespĺňa požiadavky pri stanovených podmienkach súťaží. Tento druh balóna je finančne náročnejší.

Vo všeobecnosti možno povedať, že cena balóna je porovnateľná s cenou firemného automobilu. Presnú kalkuláciu je možné vytvoriť až po oboznámení sa s konkrétnymi potrebami a nárokmi klienta.

Cena prevádzky balóna je závislá od projektu, reklamnej kampane a požiadaviek zákazníka. Cena je formou dohody.

2007 © All Rights Reserved, webdesign by IDEA.sk